Záväzná objednávka

Záväzná objednávka

Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie objednávkového formulára, v prípade zadania nesprávnych údajov Vaša objednávka nebude akceptovaná!

Blank Form (#4)

Údaje odosielateľa:

Údaje príjemcu:

Zhrnutie vašej objednávky:

Vaša v smere , .

Údaje odosielateľa:Údaje príjemcu:
Platcom zásielky s hodnotou € je .